A levéltárról
Nyitva tartás, elérhetőség
Munkatársaink
Levéltártörténeti érdekességek
Hírek
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Pályázat gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

Magyar Nemzeti Levéltár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MNL Vas Megyei Levéltára 
gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Hefele Menyhért utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

MNL által jóváhagyott dologi költségvetési előirányzatok tervezése, házipénztár vezetésének ellenőrzése, kimenő számlák kiállításának ellenőrzése, egyeztetés gazdasági ügyekben az igazgatóval és az MNL központi gazdasági hivatalával, bizonylatolás, előirányzati keretszámláról átutalások teljesítése, dologi kiadásokhoz kapcsolódó főkönyvi könyvelés, KTK kódok egyeztetése, havi jelentési kötelezettség teljesítése MNL felé, egyéb jelentések továbbítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, gazdasági, számviteli,

§         mérlegképes könyvelői végzettség

§         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

§         költségvelési szervnél szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget és egyéb képesítéseket igazoló okiratok/bizonyítványok másolata

§         szakmai önéletrajz

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (MNL Vas Megyei Levéltára, 9700 Szombathely, Hefele Menyhért utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/1732/2013 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

vagy

§         Elektronikus úton dr. Tilcsik György részére a tilcsik.gy@mail.vaml.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2013. november 30. kozigallas.gov.huA pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.