A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Vas Megyei Levéltári Nap
Nemzetközi Levéltári Kutatótábor
Múzeumok + a levéltár éjszakája
Kiállítások
Kiadvány- és könyvbemutatók
További rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

20 éves a szlovén-magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor

20 éves a szlovén–magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor
(20 let delovanja mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora)

– nemzetközi konferencia –

Szentgotthárd–Zalaegeszeg–Lendva, 2010. szeptember 24-25.

A tábor története

A szlovén és magyar partnerintézmények szervezésében 1991 óta minden évben megrendezett ifjúsági Nemzetközi Levéltári Kutatótábor (Mednarodni Arhivski Raziskovalni Tabor) határokon átnyúló együttműködés keretében, a Vas Megyei Levéltár, a Zala Megyei Levéltár, a Maribori Területi Levéltár, valamint a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet részvételével valósul meg.

A tábor alapvető célja olyan írásos történeti dokumentumok feltárása, összegyűjtése és bemutatása, amelyek a határ menti falvak életére, kapcsolatrendszerére, illetve a magyar és szlovén nemzetiség együttélésére, egymáshoz való viszonyára vonatkozó információkat tartalmaznak. A szervezők kiemelt feladatnak tekintik az Őrség és a Muravidék történetét érintő források összegyűjtését, a térség múltjának jobb megismerését. A kutatás során fellelt, értékes adatokat tartalmazó iratokból, levelezésekből, térképekből és archív fényképfelvételekből a Zala Megyei Levéltár, illetve a Maribori Területi Levéltár önálló, évről-évre gyarapodó kollekciót hozott létre.

A nyaranta megtartott egyhetes tábor során a falvakat bejáró szlovén és magyar középiskolás fiatalok levéltáros és néprajzos szakemberek vezetésével gyűjtik össze a két nép közös múltjának írásos, képi és tárgyi emlékeit, amelyeket a tábor végén egy vándorkiállítás keretében a helyi lakosok és érdeklődők elé tárnak. A szlovén és magyar diákok együttes táboroztatása és közösen végzett kutatómunkája elősegíti a különböző nyelvterületeken élő nemzetiségek nyelvének elsajátítását és megőrzését, valamint egymás kultúrájának megismerését. A tábor erősíti a résztvevők tolerancia-készségét, hatékonyan szolgálja a nemzetek közötti történelmi megbékélés ügyét is. A nyelvtanulás, nyelvgyakorlás mellett a rendezvény hasznos elméleti felkészítést ad a fiataloknak a dokumentumok összegyűjtése, elemzése, feldolgozása és forrásértékük vizsgálata terén. A táborban végzett munka, illetve az itt szerzett tapasztalatok több esetben meghatározó jelentőségűnek bizonyultak a diákok későbbi továbbtanulása, pályaválasztása alkalmával.

A nemzetközi konferencia programja

A tábor működésének 20 éves jubileuma alkalmából az együttműködő partnerek, a Maribori Területi Levéltár, a Zala Megyei Levéltár és a Vas Megyei Levéltár kétnapos szakmai program megszervezését határozták el.

Az ünnepi megemlékezés első napján, 2010. szeptember 24-én, nemzetközi konferenciára kerül sor Szentgotthárdon, a Lipa Hotelben. A tanácskozáson elhangzó előadások összefoglalják az elmúlt két évtized táborainak történetét, és 20 év mérlegét megvonva értékelik a program szakmai jelentőségét, a szakemberek, illetve az egykori résztvevők szemszögéből. Neves hazai és szlovén történészek, kultúrpolitikusok, levéltárosok, pedagógusok előadásai mellett egykori táborozók is felelevenítik és a hallgatóság elé tárják személyes emlékeiket. A konferencia befejeztével a hallgatóság Zalaegerszegre utazik, a 20 év történetét bemutató emlékkiállítás megnyitására, ahol a tábor két alapító atyja, Dr. Peter Pavel Klasinc és Dr. Gyimesi Endre – mint a Maribori Területi Levéltár, illetve a Zala Megyei Levéltár egykori igazgatói – mondanak ünnepi köszöntőt.

Másnap, szeptember 25-én, buszos kirándulás keretében, kötetlen formában elevenítik fel közös emlékeiket az egykori táborlakók és régi ismerősök. A szlovéniai Lendva környékét bejárva gazdag kulturális program, majd borkóstoló várja a résztvevőket.

Meghívó

 
 
 
 

Támogató:


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.