A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Vas Megyei Levéltári Nap
Nemzetközi Levéltári Kutatótábor
Múzeumok + a levéltár éjszakája
Kiállítások
Kiadvány- és könyvbemutatók
További rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Nemzetközi Ifjúsági Levéltári Kutatótábor, 2010

XX. SZLOVÉN-MAGYAR
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI LEVÉLTÁROS KUTATÓTÁBOR
(2010. június 24-29.)


A szlovén és magyar partnerintézmények szervezésében 1991. óta minden évben meg­ren­de­zett Nemzetközi Levéltári Kutatótábor határokon átnyúló együttműködés keretében, a Vas Megyei Levéltár, a Zala Megyei Levéltár, a Maribori Területi Levéltár valamint a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet részvételével valósul meg.

A tábor alapvető célja olyan írásos történeti dokumentumok feltárása, összegyűjtése és be­mu­tatása, amelyek a határ menti falvak életére, kapcsolatrendszerére, illetve a magyar és szlovén nemzetiség együttélésére, egymáshoz való viszonyára vonatkozó információkat tartalmaznak. A szervezők kiemelt feladatnak tekintik az Őrség és a Muravidék történetére vonatkozó források feltárását, a térség múltjának jobb megismerését. A kutatás során összegyűjtött történeti értékű ira­tokból a Maribori Területi Levéltár egy önálló, évről-évre gyarapodó kollekciót hozott létre.
A 2010. június 24.-június 29. között megrendezendő tábor kutatási helyszíne Ma­gyar­országon Páka, Szlovéniában pedig Turniščan lesz, Lenti illetve lendvai elszállásolással. Az egy hetes tábor során a falvakat bejáró 10 szlovén és 10 magyar középiskolás/egyetemista diák, levéltáros és néprajzos szakemberek vezetésével gyűjti össze a két nép közös múltjának írásos, képi és tárgyi emlékeit, amelyeket a tábor végén egy ván­dorkiállítás keretében a helyi lakosok és érdeklődők elé tárnak. A szlovén és magyar diákok együttes táboroztatása és közösen végzett kutatómunkája elősegíti a különböző nyelvterületeken élő nemzetiségek nyelvének elsajátítását és megőrzését, valamint egymás kultúrájának meg­is­me­ré­sét. A tábor erősíti a résztvevők tolerancia-készségét, hatékonyan szolgálja a nemzetek közötti történelmi megbékélés ügyét is. A nyelvtanulás, nyelvgyakorlás mellett a rendezvény hasznos el­méleti felkészítést ad a diákoknak a dokumentumok összegyűjtése, elemzése, feldolgozása és for­rás­értékük vizsgálata révén. A táborban végzett munka, illetve az itt szerzett tapasztalatok több eset­ben meghatározó jelentőségűnek bizonyultak a diákok későbbi továbbtanulása, pálya­vá­lasz­tá­sa alkalmával. 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.