A levéltárról
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Vas Megyei Levéltári Nap
Nemzetközi Levéltári Kutatótábor
Múzeumok + a levéltár éjszakája
Kiállítások
Kiadvány- és könyvbemutatók
További rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

A Hajnal István Kör konferenciája – Kőszeg, 2010. augusztus 26–28.

MEGHÍVÓ

A HAJNAL ISTVÁN KÖR – TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET
ÁLTAL RENDEZETT
A VÁROS ÉS TÁRSADALMA
című
TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRA


KŐSZEG
2010. augusztus 26–28.


A konferencia szervezői
Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület (Gyáni Gábor)
Vas Megyei Levéltár, Szombathely (Tilcsik György)

A konferencia színhelye
Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium (Hunyadi J. u. 10.)

Szervezési információ
Tilcsik György: tilcsik.gy@mail.vaml.hu
Hetényi Tiborné: hetenyine@mail.vaml.hu
tel.: (94)313-265, 514-444, 514-800

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA

 

2010. AUGUSZTUS 26. (csütörtök)

Érkezés a délelőtti órákban,
Szállásfoglalás, regisztráció


2010. AUGUSZTUS 26. (csütörtök)

 

14.00  MEGNYITÓ

14.15  PLENÁRIS ÜLÉS

H. Németh István: A vezetés dinamikája. Kassai elit a 16–18. században
Tóth Árpád: Tér és társadalom – ahogyan a pozsonyi polgárok láthatták
Szívós Erika: (Erzsébet)városi legendák: az interjúk haszna a várostörténetben

16.15  VÁROSTERVEZÉS, INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS

Farkas Noémi Tünde: Erdélyi várostervezés a 19. században
Sipos András: Várostervezői gondolkodás Budapestről 1930–1960
Kalocsai Péter: A városi közlekedés modernizációja Magyarországon, 1867–1914
Melega Miklós: A magyar városok infrastruktúrája a 20. század elején
Csóti Csaba: Kaposvár 1920–1930 közötti fejlesztési koncepciója: korabeli és történeti recepció

16.15  VÁROSI ATLASZOK

Gyulai Éva: Óváros és Újváros a 15. századi Miskolcon
Bariska István: Középkori városszerkezet az újkori Kőszegen
Jankó Ferenc: Morfológia, társadalom, diskurzus. A dunántúli történelmi városok
Fedeles Tamás: Pécs vagy Újlak
Mészáros Orsolya: A Dunakanyar középkori városainak építészete

16.15  A VÁROS MINT KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

Sonkoly Gábor: Budapest mint világörökség
Németh Györgyi: Miskolc épített ipari örökségének összehasonlító elemzése
Tamáska Máté: Kisvárosok építészeti öröksége a Felső-Bódva mentén
Prosinger Lívia: A Batthyányi téri barokk műemlékek tervezett lebontása és sikeres megmenekülése

19.00  VACSORA

2010. AUGUSZTUS 27. (péntek)

9.00   SZEGREGÁCIÓ, SZOMSZÉDSÁG, ROKONSÁGI KAPCSOLATOK

Prajda Katalin: Egy firenzei szomszédság a Zsigmond-kori Magyar Királyságban
Horváth Gergely Krisztián: Főhercegi ingatlanok és lakóik Magyaróváron a 19. század közepi népszámlálások tükrében
Ballabás Dániel: A budapesti főnemesség lakóhelyi szegregációja 1900-ban
Klement Judit: Egy budapesti gőzmalom munkásai a városi térben
Gergely Katalin: Villatelep a Svábhegyen 1911–1945
Perényi Roland: Nagyvárosi kisegzisztenciák a Százados úti telepen

9.00    A NYILVÁNOS VÁROSI TÉR FOGALMA ÉS HASZNÁLATA

Novák Veronika: Sorba rendezett terek, utcalisták és térképzetek a 14–17. századi városleírásokban
Olga Khavanova: Egyetem és nemesi akadémia a budai várpalotában, 1777–1784
Markyan Prokopovych: Az Opera, a tömeg és a sajtó. Botrány a megnyitón, Budapest 1884
Szécsényi Mihály: Közterületi csattanók. Villamos balesetek Budapesten az 1910-es években
Apor Péter: A város mint a lázadás helye. Non-konformista mozgalmak Magyarországon 1968 körül
Ispán Ágota Lídia: Piacok, lengyel piacok, butikok

9.00   VÁROSHÁLÓZAT A KÖZÉPKORTÓL A 20. SZÁZADIG

Pósán László: A városhálózat kiépülése és a városok rangsora a középkori Poroszországban
Halász Imre: Regionális városhierarchia a Bach-korszakban: a soproni közigazgatási kerület
Fleisz János: Nagyvárad a városhierarchiában a középkortól a 20. század végéig
Paksy Zoltán: Egy csinált város. Zalaegerszeg társadalmi fejlődése a II. világháború után

13.00  EBÉD

14.00  BEVÁNDORLÁS ÉS VÁROSI MIGRÁNSOK

Gulyás László Szabolcs: A középkori magyar jobbágyság városba költözése
Horváth József: Honnan gyarapodott Győr lakossága a 17. században?
Géra Eleonóra Erzsébet: A bevándorlók fővárosa. Buda társadalma a 18. század elején
Czoch Gábor: A sz. kir. városok új polgárainak származási helyei a 19. század első felében
Kövér György: Lázongó migránsok, avagy kóborló rebellisek
Valuch Tibor: Falutól a gyárvárosig. Ózd a 20. század első felében
Tóth Eszter Zsófia: A nagyvárosi bevándorlás tapasztalata a paraszti magánlevelezés tükrében az ötvenes évek fordulóján

14.00  A VÁROS MŰVÉSZI REPREZENTÁCIÓJA

Argejó Éva: A város az európai festészetben
Bradács Gábor: Városkép Hartmann Schedel Nürnbergi Krónikájában
Dede Franciska: A főváros és lakói az Új Idők fényképein, 1895–1914
Keszei András: A város narratív bemutatása
Valló Judit: Móricz Zsigmond Budapest regényei
Vörös Boldizsár: Budapesti helyek, háborús események, propaganda ábrázolások: Illés Béla „vígszínházi csatája”
Tamás Ágnes: A fővárosi modernizáció és problémái az élclapok hasábjain
Takács Róbert: A városi lapok – egy hiányzó szint a Kádár-korszak nyilvánosságából

18.30  TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS

20.00  VACSORA

2010. AUGUSZTUS 28. (szombat)

9.00    POLGÁRI KARRIER – POLGÁRI LÉT

Kuzma Dóra: Polgári karrierek a 16. századi Besztercebányán
Somorjai Szabolcs: Nem fizető adósok és csaló hitelezők a 19. század első felében
Bódán Zsolt: Egy gyulai polgári háztartás a századfordulón a háztartási napló tükrében
Pál Judit: Az erdélyi városok országgyűlési képviselete a kiegyezés után
Csekő Ernő: Geiger Gyula, szekszárdi virilis tündöklése és bukása
Pap József: A városi választóközönség cenzusának a szerkezete a 20. század elején
Ablonczy Balázs: A rejtelmes sziget. A Lupa-szigeti üdülőtelep, 1934–1949

9.00    A VÁROSI TÉR DISKURZUSA ÉS  EMLÉKEZETE

Lugosi András: Térbeli fordulat a kortárs angolszász várostörténet-írásban
Völgyesi Orsolya: Térfoglalás. Kommunikációs stratégiák a Szépművészeti Múzeum bővítése körüli vitákban
Lénárt András: Budapest és Bécs – a forradalom terei. 56-os emigránsok visszaemlékezései
Cora Zoltán: Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán: emlékezet és „valóság” 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.